zapisy

  

15.02.2024  -   13.03.2024 
termin składania wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie

Informacja o rekrutacji w skrócie
Regulamin rekrutacji do szkoły

 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023/24

dni wolne2 stycznia 2024 r.

29, 30 kwietnia i 2 maja 2024 r.

14, 15, 16 maja 2024 r. - egzamin ósmoklasisty (dotyczy klas 5 - 8)

31 maja 2024 r.

zapisy

  

15.02.2023  -   13.03.2023 
termin składania wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Września 1939r. w Jordanowie

Informacja o rekrutacji w skrócie
Regulamin rekrutacji do szkoły

 

dni wolne

 

 

 9 czerwca 2023 r. jest dodatkowym dniem wolnym w roku szkolnym 2022/23

dz_otwarty.jpg

Dzień otwarty dla rodziców odbędzie się 11 i 12 maja 2022 r. 16.00 - 17.30

16.00 - spotkanie z wychowawcą, a następnie od 16.30 będzie możliwość uzyskania informacji od pozostałych nauczycieli dyżurujących w danym dniu.

11 maja - Kolejowa 7: Wychowawcy klas uczących się w tym budynku i pozostali nauczyciele uczący te klasy w tym budynku oraz pedagog I.Kolaniak

12 maja - Konopnickiej 2: Wychowawcy klas uczących się w tym budynku i pozostali nauczyciele uczący te klasy w tym budynku oraz pedagog B.Kowalcze (od 17.30)

Informacja o miejscu dyżuru nauczycieli będzie umieszczona przy wejściach do poszczególnych budynków