dni wolne

 

 

 17 czerwca 2022 r. jest dodatkowym dniem wolnym w roku szkolnym 2021/22

dz_otwarty.jpg

Dzień otwarty dla rodziców odbędzie się 11 i 12 maja 2022 r. 16.00 - 17.30

16.00 - spotkanie z wychowawcą, a następnie od 16.30 będzie możliwość uzyskania informacji od pozostałych nauczycieli dyżurujących w danym dniu.

11 maja - Kolejowa 7: Wychowawcy klas uczących się w tym budynku i pozostali nauczyciele uczący te klasy w tym budynku oraz pedagog I.Kolaniak

12 maja - Konopnickiej 2: Wychowawcy klas uczących się w tym budynku i pozostali nauczyciele uczący te klasy w tym budynku oraz pedagog B.Kowalcze (od 17.30)

Informacja o miejscu dyżuru nauczycieli będzie umieszczona przy wejściach do poszczególnych budynków

zapisy

 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ
W ROKU 2022/2023

 

21.02.2022  -   18.03.2022 
termin składania wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Września 1939r. w Jordanowie

Informacja o rekrutacji w skrócie
Regulamin rekrutacji do szkoły

 

Szczepienia uczniów od 12 roku życia – materiały informacyjne

Szanowni Państwo,

Obecnie trwa II etap związany ze szczepieniem uczniów od 12-go roku życia
II etap 
(6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci)
Druk deklaracji
Punktem szczepień będzie Przychodnia w Jordanowie - ul. 3-go Maja 2A - (prosimy w deklaracji podać nr telefonu do komunikacji z punktem)


W ramach tygodnia informacyjnego w szkołach i placówkach przekazujemy Państwu materiały dotyczące szczepień opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
Pakiet o charakterze edukacyjnym zawiera:

film edukacyjny dla uczniowiów klas IV-VIII - w atrakcyjny dla odbiorców sposób omówiona została historia wynalezienia szczepionki, istota jej działania oraz wpływ na choroby zakaźne, które mogą być zwalczane dzięki szczepieniom, uczniowie poznają też konsekwencje związane z ryzykiem braku szczepień

scenariusze lekcji do wykorzystania na lekcjach lub zajęciach z wychowawcą. - treści skoncentrowane są na społecznej odpowiedzialności i konkretnych działaniach, które mogą zrealizować uczniowie, żeby chronić się przed chorobami 

materiały edukacyjne – przygotowane przez specjalistów (profesorów wirusologii i epidemiologii) aktualne informacje na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii.- materiały te odnoszą się do najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości dotyczących szczepień przeciwko COVID-19

 

zaj wsp grafika1

Szanowni Rodzice,
Na podstawie §10f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 13 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021r.
W ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów (do wyboru): język polski, język angielski, matematyka.
Zajęcia będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami, w grupie liczącej co najmniej 10 uczniów (może być to także grupa międzyoddziałowa lub międzyklasowa). Zajęcia odbywać się będą po lekcjach.
Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w ww. zajęciach składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie do 6.09. 2021 r. Wzór deklaracji (do pobrania)   PDF    DOCX
Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów, a złożona deklaracja jest wiążąca.