dz_otwarty.jpg

Dzień otwarty dla rodziców odbędzie się 21 listopada 2019 r. 16.00 - 18.00

16.00 - spotkanie z wychowawcą, a następnie będzie możliwość uzyskania informacji od pozostałych nauczycieli dyżurujących.

Aktualizacja: W związku z nieobecnością w szkole nauczycieli M.Banach, M.Haluch i R.Kozak nie odbędą się zebrania z wychowawcami klas 5B, 5D i 7B.

Kolejowa 7: Wychowawcy klas I - III oraz klas 4A (P.Firek), 5C (B.Grzegorczyk), 5D(M.Haluch) oraz nauczyciele: J.Bala, M.Wojtal, W.Świstek oraz pedagog I.Kolaniak

Konopnickiej 2: Wychowawcy klas uczących się w tym budynku i pozostali nauczyciele (oprócz dyżurujących przy ulicy Kolejowej 7) oraz pedagog B.Kowalcze

Informacja o miejscu dyżuru nauczycieli będzie umieszczona przy wejściach do poszczególnych budynków

Plany dyżurów w I półroczu 2020/21

Harmonogram dyżurów nauczycielskich dla rodziców - zawieszone

Harmonogram dyżurów nauczycielskich dla uczniów

den14 października jest Dniem Edukacji Narodowej.

Dzień ten jest wolny od zajęć lekcyjnych.

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/21

dni wolne2 listopada 2020 r.

4 i 5 stycznia 2021 r.

30 kwietnia 2021 r.

25, 26, 27 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty.

4 czerwca 2021 r.