Skład Samorządu Uczniowskiego w roku 2020/21

 

Przewodnicząca: Patrycja Kornaś

Zastępca przewodniczącej: Julia Grzybacz

Poczet sztandarowy: Wiktoria Gluza, Zuzanna Hanusiak, Norbert Worwa

 

Opiekunowie: Ewelina Gluza, Danuta Radoń