POWER

W roku szkolnym 2020/2021 od 1.09 rusza projekt, który realizowany jest przez uczniów klas VII-VIII.

Uczniowie w ramach przedsięwzięcia wyjadą do Szkoły Podstawowej w Buñol w Hiszpanii w dwóch dwudziestoosobowych grupach (pierwsza w marcu 2021r, druga w maju 2021r).

Podczas wymiany uczniowie obu szkół będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych „Cztery żywioły – rozwijamy kompetencje matematyczno-przyrodnicze”.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Power „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.