Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023/24

dni wolne2 stycznia 2024 r.

29, 30 kwietnia i 2 maja 2024 r.

14, 15, 16 maja 2024 r. - egzamin ósmoklasisty (dotyczy klas 5 - 8)

31 maja 2024 r.