Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/21:

Przewodnicząca: Małgorzata Hudziak

Z-ca Przewodniczącej : Katarzyna Polaniak

Skarbnik: Bernadetta Wajda

Sekretarz: Barbara Pindel

Anna Dereń - Ia

Szczesiak Anna - Ib

Wilgierz Sylwia- Ic

Gałka Jolanta - IIa

Ryś Aleksandra - IIb

Romaniak Aneta - IIc

Worwa Aneta - IIIa

Makusek Krystyna - IIIb

Rejman Arkadiusz - IVa

Bylica Karolina - IVb

Wilgierz Sylwia - IVc

Sum Anna - Va

Rodzik Ewa - Vb

Sporschill Elżbieta - Vc

Wierzba Agata - VIa

Pindel Barbara - VIIa

Polaniak Katarzyna - VIIb

Hudziak Małgorzata - VIIc

Arendarczyk Edyta - VIId

Kołton Helena - VIIIa

Kłoda Grażyna - VIIIb

Nizioł Malwina - VIIIc

 

Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonać na konto Rady Rodziców:

57 8799 0001 0000 0000 0071 0001

BS w Jordanowie

W tytule wpłaty prosimy wpisać:

"Składki uczniowskie imię i nazwisko ucznia oraz klasa."