Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony szkoły o adresie: www.spjordanow.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.
ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów
tel. +48 182675531
ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów
tel. +48 182675690
www: www.spjordanow.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Data publikacji strony internetowej: 2019-09-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22
Strona szkoły jest w części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika SP w Jordanowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Janusz Łukasz 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 182675690

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. mieści się w dwóch budynkach:
Budynek przy ul. Kolejowej 7: Do pomieszczeń  znajdujących się na parterze  i dwóch piętrach prowadzą schody.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń administracyjnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Budynek przy ul. Konopnickiej 2: Do pomieszczeń  znajdujących się w przyziemiu i pierwszym piętrze prowadzą schody, a parter jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń administracyjnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.