Zrzut ekranu 2022 02 2 o 18.57.38Uczniowie klas VIII w ramach zajęć rozwijających z języka angielskiego podjęli się realizacji projektu międzynarodowego eTwinning z języka angielskiego o nazwie „B.B.C: Building Bridges Creatively” założonego przez szkołę partnerską z Turcji.

Projekt ma charakter zdalny i opiera się na współpracy ponad ponad 100 szkół. Większość z nich to szkoły z Europy, które są członkami platformy eTwinning, ale dołączyli do nas również nauczyciele z całego świata! Głównym tematem jest szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe, czyli m.in. różne święta, wydarzenia, piękno przyrody, zabytki, miejsca historyczne, systemy edukacyjne itp. w krajach szkół biorących udział w projekcie.

Uczniowie będą pod opieką Pani Pauliny Merz grać w gry, rozwiązywać quizy, przygotowywać filmy, prezentacje, plakaty itp., a także uczestniczyć w spotkaniach online oraz brać udział w mieszanych międzynarodowych zespołach. 

Dzięki temu projektowi spodziewamy się w zabawny i kreatywny sposób budować współpracę (mosty) między krajami. Uczniowie będą świadomi tego, że mają przyjaciół, którzy mieszkają daleko. Nauczą się, jak pokojowo żyją ze sobą różni ludzie. Dostrzegą znaczenie uniwersalnych wartości, takich jak miłość, szacunek i tolerancja, budując między sobą jednoczące ich mosty.

Unterrichtsthemen mal andersMiło nam poinformować, że nasza szkoła rozpoczyna realizację projektu międzynarodowego eTwinning z języka niemieckiego o nazwie „Unterrichtsthemen mal anders”.

Projekt jest wdrażany w szkole podstawowej, zajmując się w inny sposób wszechobecnymi tematami z podręczników. W trakcie projektu chętni uczniowie klas VII będą mieli okazję zapoznać się z różnymi narzędziami i programami cyfrowymi oraz poprzez ich wykorzystanie zdobyć i udoskonalić znajomość czterech podstawowych kompetencji językowych. Prezentując rodzinę, szkołę, kraj, ich idoli, tworząc komiksy, interaktywne obrazy, wykorzystując filmy, debaty i prezentacje, uczniowie zyskają wgląd w nowe podejścia do pracy ze znanymi tematami. Oczekiwane rezultaty: nabycie pozytywnego nastawienia do nauki języków obcych, rozwój cyfrowych i produkcyjnych umiejętności językowych. W projekcie biorą udział uczniowie pod opieką Pani Barbary Gwiżdż wraz z partnerami ze szkół z innych państw Europy, którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z językiem niemieckim.