Harmonogram dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców 2022/23

Nauczyciel

Termin

Dzień - godzina

Miejsce

Kolejowa 7/Konopnickiej 2

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Grażyna Brach

Poniedziałek 12:25-13-25

Kolejowa 7

Danuta Figura

Poniedziałek 7.30 - 7.55

Piątek 11.25 - 12.00

Kolejowa 7

Anna Jochymek

Czwartek 8.35-9.35

Kolejowa 7

Beata Kołodziej

Czwartek 7.30 - 7.45

Wtorek 11. 30 – 12.15

Kolejowa 7

Dorota Maciąga

Czwartek, 8.45 - 9.45

Kolejowa 7

Klaudia Papaj

Poniedziałek 12:25 – 13:25

Kolejowa 7 

Jadwiga Rapacz-Malinowska

Czwartek 11.30 - 12.30

Kolejowa7

Anna Szostak

Środa 7.30 - 7.45

Piątek 8.50 - 9.35

Kolejowa 7

Wiesława Świstek

Czwartek 8.00- 8.45

Kolejowa7

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, artystycznych i religii

Małgorzata Banach

Wtorek 13.20 - 14:05 / co dwa tygodnie

Czwartek 13.20 - 14:05 / co dwa tygodnie

Kolejowa 7

Konopnickiej 2

Renata Kozak

Poniedziałek 11:40-12:40

Konopnickiej 2

Jolanta Barglik

Poniedziałek 13:20 – 14:20 / co dwa tygodnie

Kolejowa 7

Danuta Radoń

Czwartek - 13:20 - 14:20

Konopnickiej 2

Piotr Boniecki

Sroda 13.25 - 14.25

Konopnickiej 2

Lucyna Kubińska

Czwartek 13.25 - 14.25

Konopnickiej 2

Paweł Boniecki

Piątek 8:50-9:35

Konopnickiej 2

Beata Mitka

Poniedziałek 12.35 -13.35

Konopnickiej 2

Łukasz Wicher

Środa 13.20 - 13:50

Konopnickiej 2

Andrzej Madej

Wtorek 9.45 - 10.15

Piątek 10.30 - 11.00

Kolejowa 7

Konopnickiej 2

Dominika Nowicka

Piątek 9.45 - 10.30

Konopnickiej 2

Maria Wojtal

Wtorek, Czwartek - 12:30 – 13:00

Kolejowa 7

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki

Beata Korczyńska-Łukasz

Poniedziałek - 13.20 - 13.50

Piątek - 7.30 - 8.00

Kolejowa 7

Konopnickiej 2

Ewelina Gluza

Środa - 8:15 – 8:45

Piątek - 8:15 – 8:45

Ul. Kolejowa 7

Ul. Konopnickiej 2

Małgorzata Haluch

Czwartek 7:30-8:00 

Środa 12:30-13:00

Konopnickiej2

Maria Urbańczyk

Czwartek – 7:30 - 8:00

Środa - 14.10 - 14.40

Kolejowa 7

Konopnickiej 2

Małgorzata Wiśniewska

Środa 13.20 -14.20

Konopnickiej2

Małgorzata Żegleń

Środa 14.00 - 15.00

Konopnickiej 2

Janusz Łukasz

Wtorek, Piątek – 7:30 – 8:00

Konopnickiej 2

Katarzyna Paleczny

Czwartek – 8:00– 8:30

Konopnickiej 2

Nauczyciele języków obcych

Joanna Bala

Wtorek 13:25 – 13:55

Piątek 14:00 – 14:30

Konopnickiej 2

Kolejowa 7

Jolanta Rusnak

Wtorek 11:30-12.00

Czwartek 12:30-13:00

Kolejowa 7

Aneta Sala

Poniedziałek 10:55 – 11:25

Wtorek 10:00 – 10:30

Konopnickiej 2

Kolejowa 7

Paulina Merz

Wtorek 8:45 – 9:15

Środa 10:30 – 11:00

Kolejowa 7

Konopnickiej 2

Barbara Gwiżdż

Poniedziałek - 7:30-8:00

Konopnickiej 2

Nauczyciele wychowania fizycznego

Barbara Głowicka

Czwartek - 8:50 - 9:20

Piątek - 9:05 - 9:35

Konopnickiej 2

Kolejowa7

Piotr Firek

Pniedziałek, Czwartek – 7:30 – 8:00

Konopnickiej 2

Łukasz Jałocha

Środa 7:30 – 8:00

Środa 9:00 – 9:30

Kolejowa 7

Konopnickiej 2

Szymon Jochymek

Poniedziałek - 11:25 – 12:25

Kolejowa 7

Teresa Rogowiec

Środa 10.25-11.25

Kolejowa7

Pozostali nauczyciele

Iwona Kolaniak

Czwartek 14:00 - 15:00 

Kolejowa7

Dominika Siepak 

Wtorek 10:30 – 11:00

Środa 10:30 – 11:00

Kolejowa 7

Barbara Kowalcze 

Środa 7.30 - 8.00

Czwartek 7.30 - 8.00

Konopnickiej 2

Marzena Działek

 Wtorek 8:45 – 9:45 Konopnickiej 2