Nauczyciel

Termin

Miejsce

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych, artystycznych i religii

Małgorzata Banach

 

ul. Konopnickiej 2

Renata Kozak

Wtorek 8.00 - 8.45

Piątek 12.35-13.20

ul. Konopnickiej 2

ul. Kolejowa 7

Bożena Zielińska

 

ul. Konopnickiej 2

Danuta Radoń

Wtorek 14.20 – 14.55 (7c)

Środa 14.20 – 14.55 (4a)

ul. Konopnickiej 2

ul. Kolejowa 7

Piotr Boniecki

Piątek 15.10 – 15.55 (8a)

Środa 12.40 -13.25 (4b)

ul. Konopnickiej 2

ul. Kolejowa 7

Lucyna Kubińska

Poniedziałek 14.15 -15.00

ul. Konopnickiej 2

Paweł Boniecki

Wtorek 14.20 - 15.05

ul. Kolejowa 7

Beata Mitka

Poniedziałek 12.35-13.20

ul. Kolejowa 7

Łukasz Wicher

 

ul. Konopnickiej 2

Małgorzata Płaszcz

Czwartek 13.20 - 14:05

ul. Konopnickiej 2

Michał Mąka

 

ul. Konopnickiej 2

Maria Wojtal

Czwartek 12.35 - 13.20

ul. Kolejowa 7

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki

Beata Korczyńska-Łukasz

Poniedziałek 13.30-14.15

ul. Konopnickiej 2

Ewelina Gluza

Czwartek 13.30 - 14.15 (4B co dwa tygodnie)

Poniedziałek 12.30 - 13.15 (4C co dwa tygodnie)

Poniedziałek 13.30 - 14.15 

ul. Kolejowa 7

ul. Kolejowa 7

ul. Konopnickiej 2

Małgorzata Haluch

Czwartek 13.25 - 14.10 (4A co dwa tygodnie)

Czwartek 8.00 - 8.45 (5A)

Wtorek 8.00 - 8.45 (6CD o dwa tygodnie)

ul. Kolejowa 7

ul. Konopnickiej 2

ul. Konopnickiej 2

Maria Urbańczyk

 

ul. Konopnickiej 2

Małgorzata Wiśniewska

Środa 14.20 - 15.05

ul. Konopnickiej 2

Małgorzata Żegleń

Czwartek 14.20 - 15.05

ul. Konopnickiej 2

Janusz Łukasz

Środa 7.30 - 8.45

ul. Konopnickiej 2

Katarzyna Paleczny

 

ul. Konopnickiej 2

Nauczyciele języków obcych

Joanna Bala

Środa 13.30 - 14.15

Czwartek 13.30 - 14.15

ul. Kolejowa 7

ul. Konopnickiej 2

Barbara Grzegorczyk

Środa 8.00 - 8.45

Czwartek 14.15 -15.00

ul. Konopnickiej 2

Paulina Merz

Czwartek 13.30 - 14.15

ul. Konopnickiej 2

Katarzyna Kracik

Poniedziałek 14.15 - 15.00

ul. Konopnickiej 2

Nauczyciele wychowania fizycznego

Barbara Głowicka

Czwartek 12.35 - 13.20

ul. Konopnickiej 2

Piotr Firek

Piątek 8.00 - 8.45

ul. Konopnickiej 2

Łukasz Jałocha

Poniedziałek 14.15 -15.15

ul. Konopnickiej 2

Wiesława Świstek

Wtorek 14.20 - 15.05

ul. Konopnickiej 2

Teresa Rogowiec

Czwartek 11.40 - 12.25

ul. Kolejowa 7