logo wfośigwDobiegła końca realizacja projektu edukacji ekologicznej w naszej szkole: "Tu działamy- tu mieszkamy- tu o środowisko dbamy”.
Dzięki realizacji zadania uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności ekologicznej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, klimatu i zachodzących zmian klimatycznych, kształtowanie nawyków zmierzających do poprawy jakości powietrza, analizy środowiska wodnego jego zagrożeń oraz możliwości ochrony , korzyści wynikających z segregacji odpadów, proekologicznych nawyków i zachowań.

Uczniowie realizując poszczególne zadania projektu, w których stosowano różnorodne formy edukacyjne, aktywowani byli do konkretnych praktycznych działań na rzecz środowiska przyrodniczego, kształtowano w nich także umiejętności dostrzegania zjawisk przyrodniczych oraz do poznawania środowiska naturalnego własnego regionu. Projekt współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wartość projektu wynosiła 33 795,00 zł, przyznana dotacja w wysokości 27 036,00 zł

Galeria