Organizatorzy Europejskiego Dnia Języków Obcych proponują dla uczniów klas 4-8 

Szkolny Konkurs „NA JĘZYKACH - idiomy i przysłowia w językach europejskich”

EDJO

 

  1. Cele konkursu

- poznanie idiomów i przysłów funkcjonujących w językach europejskich,

- pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności plastycznych,

- zachęcenie utalentowanych uczniów do prezentowania własnej twórczości.

  1. Warunki uczestnictwa

Do konkursu może przystąpić każdy uczeń klas IV - VIII

Uczestnicy konkursu wybierają jeden idiom (można skorzystać z zaproponowanych idiomów w tym regulaminie) i przygotowują pracę plastyczną obrazującą jego znaczenie. Praca powinna zostać wykonana w formacie A4. Każdy uczestnik ma prawo oddać na konkurs tylko jedną pracę. Uczestnicy umieszczają na plakacie następujące dane:

- wybrany idiom w języku angielskim lub niemieckim (dodatkowo można zapisać wybrany idiom w dowolnym języku europejskim)

- czytelny podpis autora: imię, nazwisko i klasa.

Uczniowie wyrażają zgodę na publikację swojej pracy na stronie internetowej szkoły.

Termin oddawania prac: 19 września 2022r. Termin ogłoszenia zwycięzców: 26 wrzesień 2022r.

            3. Ocena prac konkursowych:

Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury, składające się z nauczycieli języków obcych.

Jury w ocenie prac będzie brało pod uwagę: - pomysłowość - staranność wykonania - wrażenia estetyczne - samodzielność wykonania pracy i nie korzystanie z gotowych elementów ozdabiania (np. naklejki).

Komisja konkursowa wyłoni trzech zwycięzców – laureatów.

Proponowane idiomy i przysłowia:

Idiom /Powiedzenie po angielsku

Idiom /Powiedzenie po niemiecku

Idiom /Powiedzenie po polsku

cost an arm and a leg

ein Vermögen kosten

Kosztować majątek

kill two birds with one stone

zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

Upiec dwie pieczenie na jednym ogniu

beat about the bush

durch die Blume sagen

Owijać w bawełnę

a wolf in sheeps clothing

Ein Wolf im Schafspelz

Wilk w owczej skórze

eat like a horse

einen Wolfshunger haben

Mieć wilczy apetyt

East or west, home is best

zu Hause ist es doch am schönsten

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

Time is money

Zeit ist Geld

Czas to pieniądz

Never  judge a book by its cover

brak

Nie oceniaj książki po okładce

An eye for an eye, a tooth for a tooth.

Auge um Auge, Zahn um Zahn

Oko za oko, ząb za ząb

Old love never dies

Alte Liebe rostet nicht

Stara miłość nie rdzewieje

Live like cat and dog

Wie Hund und Katze leben

Żyć jak pies z kotem

EDJO1