SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

 „EKOLOGIA na co dzień”.

 ekologia

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5 - 8 naszej Szkoły.

2. Cele konkursu:

  • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej
  • propagowanie idei proekologicznego stylu życia
  • propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów
  • stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie
  • upowszechnianie inicjatyw twórczych

3. Technika prac jest dowolna. Praca ma dotyczyć tematyki ekologicznej z uwzględnieniem segregacji i/lub recyklingu.

4. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę plastyczną!

5. Prace muszą być podpisane: imię i nazwisko, klasa

6. Komisja konkursowa wyłoni laureatów - 3 miejsca.

7.Terminy:

  • dostarczania prac: do 30.11.2021r. do organizatorów (p. M. Urbańczyk oraz M. Żegleń)
  • wybór laureatów 6.12.2021r.
  • informacja o laureatach umieszczona na stronie internetowej szkoły.

8. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy wykonają pracę zgodną z tematyką konkursu otrzymają bardzo dobre oceny cząstkowe z biologii. Laureaci otrzymają dyplomy i drobne upominki rzeczowe.