242531964 1024607538378611 210208106784485893 n

W tym roku szkolnym rozpoczyna swoją działalność Szkolny Klub Ekologów. Nasza Szkoła bierze udział w konkursie, który zostanie  przeprowadzony w okresie od 15 września 2021 r. do 15 lutego 2022 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkolny klub ekologów”. Celem konkursu jest promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków segregacji odpadów, zwrócenie uwagi na duże znaczenie recyklingu. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Marią Urbańczyk, która jest opiekunem tego klubu.