dz_otwarty.jpg

Dzień otwarty dla rodziców odbędzie się 11 i 12 maja 2022 r. 16.00 - 17.30

16.00 - spotkanie z wychowawcą, a następnie od 16.30 będzie możliwość uzyskania informacji od pozostałych nauczycieli dyżurujących w danym dniu.

11 maja - Kolejowa 7: Wychowawcy klas uczących się w tym budynku i pozostali nauczyciele uczący te klasy w tym budynku oraz pedagog I.Kolaniak

12 maja - Konopnickiej 2: Wychowawcy klas uczących się w tym budynku i pozostali nauczyciele uczący te klasy w tym budynku oraz pedagog B.Kowalcze (od 17.30)

Informacja o miejscu dyżuru nauczycieli będzie umieszczona przy wejściach do poszczególnych budynków