zapisy

WYNIKI REKRUTACJI

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jordanowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 wszyscy uczniowie zostali zakwalifikowani do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej (listy uczniów są wywieszone w budynku szkoły ul. Kolejowa 7).

 Listy z przydziałem uczniów do poszczególnych klas zostaną wywieszonew późniejszym terminie (w okresie wakacyjnym).

01.03.2021  -   26.03.2021 
termin składania wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Września 1939r. w Jordanowie


Informacja o rekrutacji w skrócie
Regulamin rekrutacji do szkoły