biblioteka2Biblioteka Szkolna przy ul. Konopnickiej 2 zostaje otwarta dla czytelników! Zapraszamy w każdą środę w godzinach 9:00-14:00.
W związku z panującą sytuacją zostają wprowadzone procedury, mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i użytkowników biblioteki.
• wypożyczanie i oddawanie książek będzie odbywało się przez okno obok wejścia do szkoły od strony przedszkola;
• czytelnicy mają obowiązek przebywać w maseczkach zasłaniających usta i nos;
• należy pamiętać by zachować bezpieczną odległość między osobami;
• czytelnia nie będzie dostępna dla użytkowników do odwołania.
***Z A P R A S Z A M Y***
Najświeższe informacje znajdziecie zawsze na profilu społecznościowym biblioteki