plan lekcji

Od 18.01.2021 klasy I - III uczą się w formie stacjonarnej.

Procedury w zakresie bepieczeństwa sanitarnego w szkole od 18.01.2021

Zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w klasach IV - VIII do 28.02.21 r. Nauka odbywa się zgodnie z planem zajęć zdalnie za pomocą aplikacji MS Teams platformy Office 365. Obowiązuje plan z przed zawieszenia zajęć (bieżące zmiany w danym dniu będą przekazywane przez e-dziennik). Konsultacje z nauczycielami prowadzacymi zajęcia są możliwe w terminach ujętych w planach dyżurów dla uczniów oraz podczas zajęć zdalnych. Koordynatorami pracy zdalnej są wychowawcy klas - kontakt przez e-dziennik.

 

Zasady kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w Jordanowie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania