zapisy

 WYNIKI REKRUTACJI

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jordanowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 wszyscy uczniowie zostali zakwalifikowani do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej (listy uczniów są wywieszone w budynku szkoły ul. Kolejowa 7).

 Listy z przydziałem uczniów do poszczególnych klas zostaną wywieszonew późniejszym terminie (w okresie wakacyjnym).

 

Informacja i dokumenty rekrutacyjne: 

Informacja o zasadach zapisu dziecka do szkoły
Karta zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez szkołę