den14 października jest Dniem Edukacji Narodowej.

Dzień ten jest wolny od zajęć lekcyjnych.