Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/21

dni wolne2 listopada 2020 r.

4 i 5 stycznia 2021 r.

30 kwietnia 2021 r.

25, 26, 27 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty.

4 czerwca 2021 r.