16 października o godzinie 9:00 w budynku przy ulicy Konopnickiej odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zakwalifikowanych do pierwszego wyjazdu w ramach projektu POWER "Ponadnarodowa mobilność uczniów".
 
W razie jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z koordynatorem projektu - panią Merz.