Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/22

dni wolne12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

24, 25, 26 maja 2022 r. - egzamin ósmoklasisty (klasy 5 - 8)

1 i 17 czerwca 2022 r.