Kalendarz roku szkolnego 2020/21

 

1 września 2020 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14 października 2020 r. DEN - dzień wolny od zajęć lekcyjnych
23 - 31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
15 - 26 luty 2021 r. Ferie zimowe
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna
25 maja – 27 maja 2021 r. Egzamin ósmoklasisty
25 czerwca 2021 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r. Ferie letnie

2 listopad 2020 r.
4 i 5 stycznia 2021 r.
30 kwietnia 2021 r.
25, 26, 27 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty 
4 czerwca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne