Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022/23

dni wolne31 października 2022 r.

2, 4 i 5 maja 2023 r.

23, 24, 25 maja 2023 r. - egzamin ósmoklasisty (dotyczy klas 5 - 8)

9 czerwca 2023 r.