Szkoła Podstawowa w Jordanowie znalazła się wśród 1200 placówek, które otrzymały bezpłatny czujnik smogu i dołączyły do projektu ESA – Edukacyjna Sieć Antysmogowa!

Projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa, służy zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu.

W ramach projektu w szkole będą prowadzone działania edukacyjno-informacyjne w obszarach związanych z ekologią, zdrowym trybem życia w tym dotyczących zmian klimatu, w szczególności antropogenicznych źródeł tych zmian i możliwości przeciwdziałania tym zmianom zarówno w życiu codziennym jak również w skali ogólnospołecznej

Na zewnątrz budynku szkoły zainstalowano tablicę informacyjną LED, służącą do prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza oraz czujnik zewnętrzny mierzący wielkości fizyczne określające poziom zanieczyszczenia powietrza (ilość pyłu zawieszonego PM2,5, PM10, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza).

Koordynatorami projektu są: Maria Urbańczyk i Małgorzata Żegleń.

IMG 8093IMG 8107