Przyswajanie słownictwa jest podstawowym elementem nauki każdego języka obcego. Dla wielu uczniów jest to najtrudniejszy element nauki, który jest żmudny i wymaga najwięcej czasu. Aplikacja Insta.Ling skłania uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy, co przynosi efekty – uczniowie pamiętają wyuczone słówka znacznie dłużej niż ucząc się ich „zakuwając” tuż przed kartkówką czy sprawdzianem.

Zainteresowani uczniowie klas VII wzięli udział w ogólnopolskim bezpłatnym programie Insta.Ling. Ich zadanie polegało na systematycznym powtarzaniu słownictwa z języka niemieckiego. Tuż przed końcem roku szkolnego pragnę podziękować i pogratulować najwytrwalszym siódmoklasistkom:

Zrzut ekranu 2022 05 30 o 20.52.03Zrzut ekranu 2022 05 30 o 20.52.27