IMG 20210921 114801 W październiku zakończyliśmy realizację w naszej szkole kolejnego projektu z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Tym razem projekt dotyczył środowiska wodnego i nosił tytuł: „Poznajemy i badamy stan środowiska wodnego, jego zagrożenia i możliwości ochrony”

Program skierowany był do uczniów naszej szkoły, dzieci w wieku przedszkolnym, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców miasta. Poprzez aktywny udział w różnych formach zajęć w czasie realizacji poszczególnych zadań projektowych nastąpił wzrost świadomości ekologicznej u uczniów szkoły podstawowej i przedszkolaków.  Zwiększył się też poziom wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska poprzez udział w konkursach, quizach i turniejach wiedzy ekologicznej. Zajęcia dały możliwość aktywnego udziału w doświadczeniach, eksperymentach, warsztatach, obserwacjach przyrody, zjawisk meteorologicznych, spotkaniach i wywiadach. Uczestnicy brali udział w licznych konkursach (wiedzowych, plastycznych, fotograficznym, fotoreportażu), happeningu promujący proekologiczne nawyki mieszkańców, zajęciach edukacji ekologicznej (warsztaty i zajęcia terenowe w parkach narodowych, Naukotechnice, Żywieckim Parku Krajobrazowym, Leśnym Parku Niespodzianek, na stacji uzdatniania wody) oraz pikniku naukowym. Uczniowie zaangażowani byli w wykonanie prezentacji multimedialnych, inscenizacji ekologicznej, gazetki tematycznej, audycji przez szkolny radiowęzeł. W ramach projektu nie tylko zorganizowano wycieczki terenowe czy zajęcia edukacyjne, ale również zakupiono wiele pomocy dydaktycznych oraz książek, gier i filmów edukacyjnych. W ramach podsumowania projektu zorganizowano wystawy prac plastycznych i dokumentacji fotograficznej realizowanych zadań.

Wartość projektu wynosiła 36 062,68 zł, przyznana kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie to 27 777,00 zł.

Dziękujemy nauczycielom, dzieciom, młodzieży za zaangażowanie w realizację projektu.

Więcej zdjęć na szkolnym Facebooku - link.